PRACA SZYTA NA MIARĘ>Rekrutacja do projektu
Aktualności
26.09.2013

Zapraszamy do kontaktu.

W dziale Dokumenty do pobrania   jest formularz rekrutacyjny.

Rekrutacja

Projekt skierowany jest do osób:
-pełnoletnich posiadających aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- pozostające bez zatrudnienia,
- mieszkające na obszarze objętym wsparciem.
-beneficjenci nie mogą być uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz pracownikami Zakładów Terapii Zawodowej)